DPF Špringl

Jak se projeví nefunkční DPF?

  • kontrolka DPF svítí nebo svítí kontrolky motoru
  • motor se dostane do takzvaného nouzového režimu
  • spotřeba paliva vzroste
  • vůz již neakceleruje jako dřív

Jak probíhá čištění filtru?

Před zahájením samotného čištění provádím vizuální kontrolu uvnitř DPF filtru kamerou. To pomůže odhalit případné poškození uvnitř filtru a v případě poškození se čištění neprovádí.

Pokud je DPF filtr v pořádku, aplikuje se chemický roztok a nainstaluje se do Flash Cleaner Machine. Následné čištění tlakovým mytím teplou vodou v cyklech dle zanesení. V konečné fázi probíhá sušení horkým vzduchem s průběžnou kontrolou průchodnosti. Veškeré úkony provádí automatický stroj s přednastavenými hodnotami tlaku a teploty, tak aby nedošlo k poškození filtru, katalyzátoru.

Domácí čištění DPF filtrů určitě nedoporučuji. A bohužel nedoporučuji ani neprofesionální čištění v některých autodílnách. Ptejte se předem jak bude prováděno čištění vašeho filtru. Ve finále vám profesionální vyčištění ušetří peníze a další případné problémy.

PŘED ČIŠTĚNÍM
PO ČIŠTĚNÍ
Na profesionálně vyčištěný DPF filtr dostanete záruku včetně protokolu o jeho průchodnosti před a po čištění!