DPF Špringl

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto Zásady popisují, jak nakládám s osobními údaji fyzických osob, přičemž dodržuji Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

Pro potřeby Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

Správce osobních údajů je OSVČ Zdeněk Špringl, se sídlem Rájov 84, 381 01 Český Krumlov, IČ: 72171383 (dále jen správce), e-mail: info@dpfspringl.cz, telefon: +420 603 174 616.

Subjekt údajů je zákazník, kterému poskytuji službu v rámci své podnikatelské činnosti na základě přijaté objednávky osobně, telefonicky nebo emailem. 

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu poskytování Vámi objednané služby: čištění/výměna DPF filtru, výhradně za účelem: komunikace se zákazníkem (zpracování cenové nabídky, vyřízení Vašich dotazů, objednávky a reklamace), vystavení faktury.

Vždy zpracovávám výhradně osobní údaje získané od Vás, zákazníků a to: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonický kontakt, číslo bankovního účtu, objednaná služba nebo zboží a jeho cena, IČ a DIČ. 

Faktury mnou vystavené archivuji po dobu danou zákonem. Vaše osobní údaje poskytuji jen institucím k tomu zmocněných zákonem, nikomu jinému je bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytuji. Při poskytování služeb využívám společnosti, jejichž činnost je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů, přičemž zpracovávání osobních údajů třetími stranami je upraveno jejich vlastními podmínkami poskytování služeb (e-mailová, bankovní, poštovní a další služby spojené s provozem podnikatelské činnosti). Vaše osobní údaje jsem zabezpečil tak, abych zamezil vzniku rizika jejich zneužití.

Pomoc při nakládání s osobními údaji

Budete-li se domnívat, že provádím zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromí nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, nebo chcete vznést námitku proti zpracování, případně chcete-li, abych Vám poskytla informaci o rozsahu či způsobu zpracování, můžete mě vždy požádat o vysvětlení e-mailem na adrese:   info@dpfspringl.cz

Závěrečná ustanovení

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a požadovat ode mne (jakožto Správci) přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě žádat omezení při zpracování, a vznést námitku proti zpracování.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.